Dyscalculie

Rekenproblemen kunnen ook veroorzaakt worden doordat een kind dyscalculie heeft. Wanneer een dyscalculie wordt vastgesteld heeft het kind behoefte aan bijzondere begeleiding: alleen meer oefenen met het rekenen heeft dan geen resultaat.

Sabine Martens is gediplomeerd dyscalculie trainer. Zij onderzoekt welke factoren het rekenprobleem veroorzaken en biedt maatwerk training aan om het rekenen te bevorderen.

Wat is dyscalculie?
Dyscalculie betekent letterlijk “niet kunnen berekenen”. Het is een term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het leren van rekenen. Dyscalculie wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Dyscalculie kan erfelijk zijn.

Een dyscalculisch kind met een goede of normale intelligentie neemt zijn omgeving wezenlijk anders waar. Zijn concentratie vermindert als het met symbolen zoals cijfers en rekentekens te maken heeft. Daardoor ontstaan problemen bij het leren van rekenen.

Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij het rekenen meer hersengebieden worden gebruikt dan bij lezen / schrijven, waarbij deze hersengebieden ook nog goed moeten kunnen samenwerken.

Dyscalculie is geen zwakte of ziekte. Een dyscalculisch kind heeft alleen andere methoden nodig om het rekenen te kunnen begrijpen en te leren.

Het Dyscalculie-forum bevat veel informatie over dyscalculie.