Hoe wordt dyscalculie vastgesteld?

Om vast te stellen of uw kind een dyscalculie of een ernstig rekenprobleem heeft, doe ik een uitgebreid onderzoek met de volgende stappen:

  • een intakegesprek met ouders en kind en zo mogelijk ook met de leerkracht
  • een rekentest met uw kind, waarbij ik nauwkeurig observeer hoe uw kind de rekenopdrachten doet
  • wanneer daarmee is uitgesloten dat het alleen om een rekenprobleem gaat, wordt de AFS-onlinetest afgenomen

Indien u vermoedt dat uw kind dyscalculie heeft, kunt u vrijblijvend een eerste afspraak met mij maken.

Een dyscalculie-verklaring kan alleen door een orthopedagoog of een psycholoog afgegeven worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging Balans.