Rekenproblemen

Rekenproblemen komen vaak voor doordat een kind de basisvaardigheden van het rekenen niet goed onder de knie heeft gekregen. Daardoor kan het kind nieuwe rekenstof niet opnemen en de achterstand wordt steeds groter. Vaak ontwikkelt een kind als gevolg hiervan faalangst.

Door deze faalangst blokkeert het kind, wat te merken is in angst voor proefwerken of voor de Cito-toetsen. Het belangrijkste is dan, dat een kind weer positieve ervaringen opdoet met rekenen.

Ik daag uw kind op een speelse manier uit om met plezier en motivatie weer te gaan rekenen. Hierbij let ik bijzonder op de manier van rekenen van uw kind, op typische fouten en op basisvaardigheden die nog ontbreken.

Bij een training rekenproblemen is het belangrijk dat uw kind per dag 15 minuten thuis oefent om succesvol vooruit te kunnen komen.

Wanneer uw kind problemen ervaart met het rekenen kunt u vrijblijvend een afspraak met mij maken.

Voor meer informatie:
Vereniging Balans voor ouders van kinderen met leer- of gedragsstoornissen.